Bij het denken aan de liefde

Gorter, Herman, 1864-1927

Bij het denken aan de liefde
Heb ik de liefde lief,
En \'t is de liefde tot u, Geliefde,
Die mij tot die liefde hief.

Liefde

Hermans, Toon, 1916-2000

Het boze breekt
het kwaad verdeelt
maar liefde bindt
en liefde heelt.


Overgenomen uit: Toon Hermans, Ontbijten met jou, Baarn: Fontein 2001.

Liefdesliedje

Hermans, Toon, 1916-2000

Ik ken geen ogen
met datzelfde hemelsblauwe
er is geen warmte
die zo warm is als de jouwe

er zijn geen oren
die zo eind'loos kunnen luisteren
ik ken geen stem
die zoveel lievigheid kan fluisteren

er zijn geen handen
die zo teder kunnen strelen
geen mens waar ik zó graag
mijn liefde mee wil delen.


Overgenomen uit: Toon Hermans, Ontbijten met jou, Baarn: Fontein 2001.

Open doekjes

Hermans, Toon, 1916-2000

Soms heeft één woord van jou, mij diep vernederd
soms deed een simpel klein gebaar me goed
zonder te weten heb je mij vaak zó vertederd
ik vatte door een enkel woord van jou weer moed

ik noemde die momenten meestal 'open doekjes'
soms was ik ontroerd als er opeens een pauze viel
als je vertelde over zelfgebakken koekjes
't was zoiets alledaags maar het raakte me in m'n ziel.


Overgenomen uit: Toon Hermans, Ontbijten met jou, Baarn: Fontein 2001.

Paar

Hermans, Toon, 1916-2000

Soms horen mensen duid'lijk bij elkander
je kunt het zien - die twee dat is een paar
de een is wel de één, maar óók de ander
soms horen mensen zichtbaar bij elkaar.


Overgenomen uit: Toon Hermans, Ontbijten met jou, Baarn: Fontein 2001.

Het

Hermans, Toon, 1916-2000

Jij bent mijn adem en mijn alles,
jij bent mijn denken en mijn taal.
Zonder jou kan ik niet leven,
nee, jij bent 'het' helemáál.


Overgenomen uit: Toon Hermans, Verzamelde Versjes,
Amsterdam: De Boekerij 1988.